כמעט שם...

הצג מידע
נעמי גלבך
אפיון ועיצוב ממשקים דיגיטליים

052-7603031

הפורמה

'הפורמה' הוא מיזם חברתי למען מעצבים גרפיים חרדים.
הפעילות יוזמת מפגשי השראה, הרצאות אורח מאנשי מקצוע מובילים בארץ,
שיח, שיתופי פעולה, ודיון גבוה בנושאי עיצוב, יצירתיות ועסקים.

יש המשך...

הפורמה

על הפרויקט

הפורמה' הוא מיזם חברתי למען מעצבים גרפיים חרדים. הפעילות יוזמת מפגשי השראה, הרצאות אורח מאנשי מקצוע מובילים בארץ, שיח, שיתופי פעולה, ודיון גבוה בנושאי עיצוב, יצירתיות ועסקים.   האתר מציג את פרטי האירועים, התוכניה, המרצים, המיקום וכמובן מערכת הרשמה מתקדמת, ,המאפשרת למשתתפים לעבור מיידית לאישור השתתפות ולתשלום.