כמעט שם...

הצג מידע
נעמי גלבך
אפיון ועיצוב ממשקים דיגיטליים

052-7603031

Designer

John Doe

"I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work."

Developer

Mark Smith

"I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work."

Founder

Jane McDougal

"I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work."