כמעט שם...

הצג מידע
נעמי גלבך
אפיון ועיצוב ממשקים דיגיטליים

052-7603031

Founder

Jane McDougal

"I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work."